English       عربي       
Bookmark and Share
 Suriye'de Nodelz ve doğal patates ufkasının üretiminde birinci ve önder olan Salem ve Rezan Birinjikchi şirketinin idaresi değerli tüketicinin isteklerinin gerçekleşmesine dayanarak, ürünün kimyasal ve fiziksel durumunu göze alarak gıda sağlığı yönetimini ISO 22000:205 ve iyi üretim kurallarını GMP, ayrıca ulusal ve uluslararası standartları ve özelliklerini uygularken, aşağıdaki prensiplere başlı kalacağını bir daha pekiştirir.

1. Tüketicini bütün ihtiyaçlarınıa yanıt verecek en uygun özelliklerle sağlıklı ürünü üretmek içinen iyi ham madde kaynağınıçalışma metodlarını, modern üretim hatlarını ve tekonojye ayak uddurabilir altyapıyı sürekli aramak.
2. Şirketin hedefleri ve politisaksı doğrultusunda gıda güvenliği kültürünü yaymak, en deneyimli çalışanları aramak ve onları sürklei uzmanlık kursları aracılığıyla eğitmektir.
3. En uygun fiyatlara sağlıklı, güvenilir ve yüksek kaliteli gıda ürünü sunmak, yerli piyasının ihtiyahşarına karşılık vermek ve dış piyasalara girebilmek için sürkli gereken çabaları göstermektir.
4. Gıda güvenilirliği yönetiminin sistemlerinin hükümlerine ve gıda sağlığı yönetimini ISO 22000:205 kurallarına bağlı kalmak.

Yönetim bu politikayı bütün işçi ve çalışanlara iletileceğini ve uyglanması için gereken kontrolü ve denetimi yapacağını dağıtımcı ve pazarlayıcılara uygulatacaığnı taahhüt eder.
Anılmaya değer şirket Nodelz üretimi ile ilgili gıda günenilirliği yönetimi ve Suriye standartları uygunluğu sertafikalarına sahiptir, şuan da Chips patates için aynı sertefikalarını elde etmeye çalışmaktadır.